Leontine Bijleveld

Leontine Bijleveld (1955) is zelfstandig vrouwenrechten expert. Daarnaast adviseert ze werkgevers, werknemers en ondernemingsraden over arbeidsverhoudingen en vervult zij toezichthoudende functies. Ze was co-rapporteur van de schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag in 2009/2010. Zij studeerde onder andere vrouwengeschiedenis en sociaal economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Ze is al jaren actief in de vrouwenbeweging in Nederland en internationaal, zowel op het terrein van reproductieve rechten als op het terrein van economische zelfstandigheid en gelijke behandeling. Ze werkte onder andere vijftien jaar bij het FNV-Vrouwensecretariaat. Ze is voorzitter van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en is actief betrokken bij de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann. Ze vervult ook toezichthoudende functies. Zo is ze op dit moment vice-voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Bibliotheek Noord Friesland. In 1992 werd haar de Joke Smit Prijs toegekend (regeringsprijs voor emancipatie).

Bekijk de pagina met publicaties van Leontine Bijleveld.