Leontine Bijleveld

Leontine Bijleveld (1955) is zelfstandig vrouwenrechten expert. Daarnaast adviseert ze werkgevers, werknemers en ondernemingsraden over arbeidsverhoudingen en vervult zij toezichthoudende functies. Ze was co-rapporteur van de schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag in 2009/2010 en lid van het schrijfteam in 2016 en 2018. Zij studeerde onder andere vrouwengeschiedenis en sociaal economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Ze is al jaren actief in de vrouwenbeweging in Nederland en internationaal, zowel op het terrein van reproductieve rechten als op het terrein van economische zelfstandigheid en gelijke behandeling. Ze werkte onder andere vijftien jaar bij het FNV-Vrouwensecretariaat. Ze is voorzitter van de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann en is actief betrokken bij het Netwerk VN-Vrouwenverdrag. Ze is voorzitter van de Sectorraad van FNV Zelfstandigen. Ze vervult ook toezichthoudende functies. Zo was ze tot 2020 vice-voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Bibliotheek Noord Friesland. In 1992 werd haar de Joke Smit Prijs toegekend (regeringsprijs voor emancipatie).

Bekijk de pagina met publicaties van Leontine Bijleveld.