Partners

De Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’ is een platform van juristen met interesse voor vrouw en recht in Nederland. De Vereniging stelt zich ten doel: het verbeteren van de rechtspositie van vrouwen; een netwerk te bieden aan juristen en aanverwanten met interesse voor vrouw en recht.

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is een overlegstructuur van verschillende vrouwen- en mensenrechten organisaties en onafhankelijke experts. De doelstellingen van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zijn: het bevorderen van informatievoorziening en expertise met betrekking tot het VN-Vrouwenverdrag; lobbyen voor een goede implementatie van het VN-Vrouwenverdrag; het gezamenlijk tot stand brengen van schaduwrapportages en andere stukken die bijdragen aan het bovenstaande.

De nationale websites van de WageIndicator Foundation, waar de Loonwijzer  er één van is, functioneren als online, up-to-date arbeidsmarkt bibliotheken voor werknemers, werkgevers, overheden, academici en media.

Frissewind Profs in Communicatie en Design maakt al meer dan 25 jaar prachtige ontwerpen voor projecten waar wij bij betrokken zijn. Zoals het verslag van het seminar Gender, Women & Development 1980-2015 Looking Back to the Future en het addendum bij Een baan als alle andere?! Vooruitgang in de rechtspositie van huishoudelijk personeel?

Women on Waves is een stichting zonder winstbejag die zich bezighoudt met de mensenrechten van vrouwen. Haar taak is het voorkómen van ongewenste zwangerschap en onveilige abortus, overal ter wereld. Women on Waves werd in 1999 opgericht door Rebecca Gomperts.

Women on Web is een digitale gemeenschap van vrouwen die een abortus hebben gehad en organisaties en andere mensen die het recht op abortus steunen. Women on Web is een internationaal collectief dat dagelijks in verschillende talen duizenden e-mails beantwoordt van vrouwen over de hele wereld.