Nieuwsbrief Meldpunt zwangerschapsuitkering zelfstandigen december 2017

Beste vrouwen,

Omdat er vragen komen hoe het er voor staat, hier weer even een update van ons.

In de vorige nieuwsbrief vermeldden we dat zelfstandig werkende vrouwen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 een kind hebben gekregen  nog geen aanvraag kunnen indienen voor de compensatieregeling. Dat kan pas als de regeling formeel is vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. Zodra dat gebeurt zullen we jullie informeren.

De beoogde compensatieregeling geldt niet voor vrouwen die tussen 1 augustus 2004 en 7 mei 2005 een kind hebben gekregen, maar geen zwangerschapsuitkering. Wie op 1 augustus 2004 zwanger was had destijds volgens een overgangsregeling recht op een uitkering. Die overgangsregeling was echter lang niet bij alle betrokken bekend. Daardoor hebben sommige vrouwen geen uitkering aangevraagd. Maar er zijn ook situaties bekend dat het UWV de aanvraag heeft ontmoedigd of zelfs afgewezen destijds.
De FNV en de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann vinden dat alle zelfstandig werkende vrouwen die tussen 2004 en 2008 wel een kind maar geen uitkering kregen in aanmerking moeten komen voor de compensatieregeling. Daar hebben ze brieven over geschreven naar de minister van sociale zaken en naar de Tweede en Eerste Kamer.

De nieuwe minister, de heer Koolmees, heeft ons laten weten dat hij er niets voor voelt om de compensatieregeling ook van toepassing te laten zijn op vrouwen bevallen tussen 1 aug 2004 en 7 mei 2005. Maar hij laat ook ruimte dat de Tweede Kamer verruiming kan bewerkstelligen.  Dat kan bij de behandeling van de begroting SZW, die voor week 51 op de agenda vanr de Tweede Kamer staat (vanaf 19 december). We proberen daarop via lobby nog invloed uit te oefenen.

We roepen daarom vrouwen die zijn bevallen in deze periode (dus alleen zij die zijn bevallen tussen 1 augustus 2004 en 7 mei 2005) op om hun persoonlijke situatie kenbaar te maken aan de commissie SZW (cie.szw@tweedekamer.nl). Zet daar vooral ook duidelijk bij waarom je destijds geen uitkering hebt gekregen (onbekendheid, afgescheept bij UWV??). En dring aan op verruiming van de compensatieregeling. Onze ervaring is, dat kamerleden gevoelig zijn voor persoonlijke verhalen. Dan zien ze hoe de maatregelen waar ze over spreken uitwerken.

Wij hebben vernomen dat vrouwen die inmiddels een aanvraag hebben ingediend voor een WAZ-WAZO-uitkering voor de periode tussen 1 augustus 2004 en 7 mei 2005 met een beroep op het overgangsrecht,  van het UWV een afwijzing ontvangen vanwege verjaring. Het is maar zeer de vraag of die verjaring op deze situaties van toepassing is. Bovendien heeft het UWV de bevoegdheid om
in bijzondere gevallen af te wijken ten gunste van de vrouwelijke zelfstandige.
Wij adviseren daarom om wel bezwaar aan te tekenen tegen de afwijzing, waarbij een beroep moet worden gedaan op de bijzondere situatie.
Vergeet niet ook de kamerleden hierover te informeren.

Er zijn ook vrouwen die vlak na de invoeringsdatum van de nieuwe zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen (ZEZ-uitkering) zijn bevallen en toch geen uitkering hebben gehad. Ook hen adviseren we een uitkering aan te vragen en bij afwijzing in bezwaar en te gaan. Doe een beroep op de bijzondere omstandigheden en beargumenteer goed waarom er destijds geen uitkering is verkregen.

Wanneer er duidelijkheid is over de ingangsdatum van de regeling, zal UWV de aanvraagperiode via de eigen kanalen kenbaar maken. FNV Zelfstandigen heeft al laten weten de aanvraag voor zijn leden te zullen doen. Dat geldt ook voor wie nu lid wordt
Wij laten dat dan via een nieuwsbrief aan jullie weten.
Wij vragen je om ons niet tussentijds te mailen of te bellen. Het is voor ons helaas niet meer mogelijk om vragen te beantwoorden of te adviseren dus de mails zullen niet meer worden beantwoord.
Daarvoor kun je natuurlijk wel terecht bij je eigen vakbond of je rechtsbijstandsverzekering.

Wil je meer weten? Op de website van FNV Zelfstandigen  vind je ook een lijstje met meest gestelde vragen.