Zwangerschapsuitkering zelfstandigen 2004-2008

In 2004 is de het betaalde zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandigen afgeschaft. Daardoor moesten zwangere zelfstandigen zonder uitkering hun verlof uitzitten. Per 4 juni 2008 is na intensieve lobby van vrouwenbeweging, vakbeweging en zelfstandigenorganisaties een nieuwe regeling ingevoerd: de ZEZ. Zwangerschapsuitkering Zelfstandigen. Na de intrekking van die eerste publieke verzekering hebben FNV, Proefprocessenfonds Clara Wichmann en zeven individuele vrouwen tot aan de Hoge Raad geprocedeerd tegen de Staat der Nederlanden. Zij waren van mening dat de intrekking van de regeling onrechtmatig was.[1] Leontine Bijleveld is vanaf het begin, toen ze nog bij het FNV-vrouwensecretariaat werkte bij de zaak betrokken. Door rechtbank, hof en Hoge Raad zijn hun vorderingen terzake afgewezen. [2] Namens zes van de vrouwen is eind 2011 een klacht bij het CEDAW-Comité, dat toeziet op naleving van het VN-Vrouwenverdrag ingediend.
Op 17 februari 2014 heeft CEDAW klaagsters volledig in het gelijk gesteld. De uitspraak is, met een samenvatting op de website van de Vereniging voor Vrouw en Recht gepubliceerd. FNV-vrouw heeft een meldpunt geopend waar lotgenoten zich kunnen melden. Dat zijn er nu al meer dan 500.
Op 19 september 2014 heeft de Nederlandse regering aan CEDAW laten weten geen gehoor te zullen geven aan de dringende aanbevelingen van het Comité. Geruime tijd later heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat ook aan betrokken vrouwen laten weten. Sindsdien wordt zowel via de juridische weg als via politieke lobby getracht de regering van standpunt te doen veranderen. Met een nieuwsbrief worden de vrouwen van het meldpunt op de hoogte gehouden.

Nieuwsbrief van het meldpunt zwangere zelfstandigen november 2015

Nieuwsbrief van het meldpunt zwangere zelfstandigen juli 2015