Rechtspositie huishoudelijk personeel

In 2010 publiceerde Leontine Bijleveld samen met Eva Cremers Een baan als alle andere?! De rechtspositie van huishoudelijk personeel. Uitgever was de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann. Via deze link is het boek online te lezen. De PDF versie is op vrouwenrecht.nl te vinden.

Op 26 november 2015 vindt op de universiteit van Leiden een symposium plaats over de rechtspositie van huishoudelijk personeel. Leontine is een van de panellisten. Aanleiding is de publicatie van het addendum op Een baan als alle andere?!.
Vooruitgang in de rechtspositie van huishoudelijk personeel? Een overzicht van de ontwikkelingen 2010-2015,
waar zij de penvoerder van was.

Een baan als alle andere?! Addendum in PDF

Voor € 17,50  + verzendkosten kunt u een gedrukt exemplaar van het addendum bestellen via het contactformulier. Voor € 25 + verzendkosten krijgt u het oorspronkelijke boek erbij.